Συμμετοχή στο 7ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας

Στα πλαίσια του 7ου Μαθητικού Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας (26-29 Απριλίου 2017), μαθητές του Σχολείου μας παρουσίασαν σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης διάφορες δραστηριότητές τους σε Raspberry Pi, όπως παρακάτω.

Το Φεστιβάλ αυτό πραγματοποιείται κάθε χρόνο σε ολόκληρη την Ελλάδα, αποτελεί ένα άνοιγμα προς την κοινωνία και δίνει την ευκαιρία σε μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς και επισκέπτες να λάβουν μέρος σε πρωτότυπες εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες με αντικείμενο την Πληροφορική και την Ψηφιακή Τεχνολογία. Το 7ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας πραγματοποιείται υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αρ. απόφ. 158058/Δ2/27-09-2016.

Σύντομη περιγραφή παρουσίασης:

Στα πλαίσια συμμετοχής του Σχολείου μας στον 1ο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Astro Pi (πρόγραμμα www.astro-pi.org) λάβαμε δωρεάν σχετικό πακέτο με υλικό (hardware) και η ομάδα μαθητών εξοικειώθηκε με τον μικροελεγκτή Raspberry Pi, το λειτουργικό σύστημα Linux και στον προγραμματισμό με τη γλώσσα Python. Επιπρόσθετα χρησιμοποιήθηκε η ασπίδα Sense Hat με τους ενσωματωμένους αισθητήρες ώστε να παίρνονται μετρήσεις υγρασίας, θερμοκρασίας κλπ σε πραγματικό χρόνο (Μετεωρολογικός σταθμός σε Raspberry Pi). Μέσω της διάταξης των 8x8 RGB LEDs της ασπίδας οι μαθητές εμφάνισαν τα προσωπικά τους μηνύματα και εξοικειώθηκαν προγραμματιστικά με τη μείξη χρωμάτων στο μοντέλο RGB. Χρησιμοποιήθηκαν κατάλληλα φύλλα εργασίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) με δραστηριότητες μέσω των οποίων οι μαθητές εκτίμησαν τη χρησιμότητα της ηλεκτρονικής διάταξης Astro Pi η οποία βρίσκεται και εντός του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού (ISS). Για παράδειγμα κατέγραψαν τις μετρήσεις υγρασίας σε τοπικό αρχείο και μετά σε υπολογιστικό φύλλο σχεδιάστηκε το αντίστοιχο γράφημα υγρασίας-χρόνου. Η διακύμανση της υγρασίας οπτικοποιήθηκε στη διάταξη των LEDs και χρησιμοποιήθηκε ως κριτήριο ανίχνευσης της ανθρώπινης παρουσίας. Δεν είναι υποχρεωτικό για ένα Σχολείο να έχει στην κατοχή του το σχετικό hardware καθώς για τις περισσότερες από αυτές τις δραστηριότητες μπορεί κάλλιστα να χρησιμοποιηθεί και ο online προσομοιωτής στο https://trinket.io/sense-hat

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε:
Python 3.6 (IDLE), Linux, Υπολογιστικά Φύλλα, RGB Colour Mixer, Προσομοιωτής trinket.io/sense-hat

 

astro-experiment

 

Κώδικας που γράφτηκε:
https://github.com/vbarekos/astro-pi

 

Σχετικό video:

 

Ενδεικτικά Φύλλα Εργασίας που μπορεί να υλοποιήσουν οι μαθητές για εξοικείωση:

http://www.esa.int/Education/Teachers_Corner/Getting_started_with_Astro_Pi_-_teach_with_space_T05.1/
http://www.esa.int/Education/Teachers_Corner/Meet_the_sense_hat_-_teach_with_space_T05.2/
http://www.esa.int/Education/Teachers_Corner/How_to_collect_data_from_the_Astro_Pi_-_teach_with_space_T05.3/

https://www.raspberrypi.org/learning/astro-pi-guide/

https://www.raspberrypi.org/learning/astro-pi-guide/files/SenseHAT-Cheatsheet.pdf

https://www.raspberrypi.org/learning/getting-started-with-the-sense-hat/worksheet/

https://www.raspberrypi.org/learning/astro-pi-guide/files/printable-worksheet.pdf

https://www.raspberrypi.org/learning/astro-pi-flight-data-analysis/worksheet/

https://www.raspberrypi.org/learning/astro-pi-flight-data-analysis/spreadsheet/

https://www.raspberrypi.org/learning/sense-hat-puzzle-box/worksheet/

https://www.raspberrypi.org/learning/sense-hat-minecraft-map/worksheet/

 

=================================================

CvmgZ_gWYAARn_O emulator gyroscope sense-hat

Σχετικοί σύνδεσμοι - προηγούμενα άρθρα:

http://2gym-samou.sam.sch.gr/autosch/joomla15/index.php/en/contests/198-2-astro-pi

http://2gym-samou.sam.sch.gr/autosch/joomla15/index.php/en/eduactivities/191-astropi