Διδάσκοντες

το εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετεί κατά το τρέχον σχολικό έτος 2017-2018 στο σχολείο μας (ανά Τμήμα) είναι :

 

TMHMA: A1  
Μάθημα Διδάσκων Εκπαιδευτικός
Θρησκευτικά ΠΕ01; ΚΟΥΚΟΥΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γλωσσική Διδασκαλία ΠΕ02; ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Νεοελληνική Λογοτεχνία ΠΕ02; ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙA
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα ΠΕ02; ΚΑΛΥΒΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση ΠΕ02; ΚΑΛΥΒΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Μαθηματικά ΠΕ03; ΜΑΚΡΗ ΞΑΝΘΗ
Φυσική ΠΕ04.01; ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΡΟΠΗ
Βιολογία ΠΕ04.04; ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Π.
Γεωλογία - Γεωγραφία ΠΕ04.01; ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΡΟΠΗ
Ιστορία ΠΕ07; ΛΕΒΙΣΙΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τεχνολογία ΠΕ17.02; ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Πληροφορική ΠΕ19; ΜΠΑΡΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Μουσική ΠΕ16.01; ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Καλλιτεχνικά ΠΕ08; ΜΥΛΩΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Φυσική Αγωγή ΠΕ11; ΒΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Οικιακή Οικονομία ΠΕ15; ΣΤΕΦΑΝΗ ΓΙΑΣΕΜΗ

 

TMHMA: A2  
Μάθημα Διδάσκων Εκπαιδευτικός
Θρησκευτικά ΠΕ01; ΚΟΥΚΟΥΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γλωσσική Διδασκαλία ΠΕ02; ΚΑΛΥΒΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Νεοελληνική Λογοτεχνία ΠΕ02; ΚΑΛΥΒΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα ΠΕ02; ΚΑΛΥΒΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση ΠΕ02; ΚΑΛΥΒΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Μαθηματικά ΠΕ03; ΜΑΚΡΗ ΞΑΝΘΗ
Φυσική ΠΕ04.01; ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Μ.
Βιολογία ΠΕ04.04; ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Π.
Γεωλογία - Γεωγραφία ΠΕ03; ΜΑΚΡΗ ΞΑΝΘΗ
Ιστορία ΠΕ07; ΛΕΒΙΣΙΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τεχνολογία ΠΕ17.02; ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Πληροφορική ΠΕ19; ΜΠΑΡΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Μουσική ΠΕ16.01; ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Καλλιτεχνικά ΠΕ08; ΜΥΛΩΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Φυσική Αγωγή ΠΕ11; ΒΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Οικιακή Οικονομία ΠΕ15; ΣΤΕΦΑΝΗ ΓΙΑΣΕΜΗ

 

TMHMA: A3  
Μάθημα Διδάσκων Εκπαιδευτικός
Θρησκευτικά ΠΕ01; ΚΟΥΚΟΥΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γλωσσική Διδασκαλία ΠΕ02; ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Νεοελληνική Λογοτεχνία ΠΕ02; ΚΟΜΝΙΑΝΟΥ ΣΤΕΛΛΙΑ
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα ΠΕ02; ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση ΠΕ02; ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Μαθηματικά ΠΕ03; ΠΙΕΡΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
Φυσική ΠΕ04.01; ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΡΟΠΗ
Βιολογία ΠΕ04.04; ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΑΤΡΑ
Γεωλογία - Γεωγραφία ΠΕ04.01; ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΡΟΠΗ
Ιστορία ΠΕ07; ΛΕΒΙΣΙΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τεχνολογία ΠΕ17.02; ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Πληροφορική ΠΕ19; ΜΠΑΡΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Μουσική ΠΕ16.01; ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Καλλιτεχνικά ΠΕ08; ΜΥΛΩΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Φυσική Αγωγή ΠΕ11; ΒΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Οικιακή Οικονομία ΠΕ15; ΣΤΕΦΑΝΗ ΓΙΑΣΕΜΗ

 

ΤΜΗΜΑ: Β1  
Μάθημα Διδάσκων Εκπαιδευτικός
Θρησκευτικά ΠΕ01; ΚΟΥΚΟΥΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γλωσσική Διδασκαλία ΠΕ02; ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Νεοελληνική Λογοτεχνία ΠΕ02; ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα ΠΕ02; ΚΑΛΥΒΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση ΠΕ02; ΚΑΛΥΒΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Μαθηματικά ΠΕ03; ΠΙΕΡΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
Φυσική ΠΕ04.01; ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΡΟΠΗ
Χημεία ΠΕ04.01; ΑΛΕΞΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Βιολογία ΠΕ04.01; ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Μ.
Γεωλογία - Γεωγραφία ΠΕ03; ΜΑΚΡΗ ΞΑΝΘΗ
Ιστορία ΠΕ02; ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Τεχνολογία ΠΕ17.02; ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Πληροφορική ΠΕ19; ΜΠΑΡΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Μουσική ΠΕ16.01; ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Καλλιτεχνικά ΠΕ08; ΜΥΛΩΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Φυσική Αγωγή ΠΕ11; ΒΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

TMHMA: B2  
Μάθημα Διδάσκων Εκπαιδευτικός
Θρησκευτικά ΠΕ01; ΚΟΥΚΟΥΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γλωσσική Διδασκαλία ΠΕ02; ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Νεοελληνική Λογοτεχνία ΠΕ02; ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝH
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα ΠΕ02; ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ;
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση ΠΕ02; ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝH
Μαθηματικά ΠΕ03; ΜΑΚΡΗ ΞΑΝΘΗ
  ΠΕ03.50; ΚΟΥΜΠΟΥΛΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
Φυσική ΠΕ04.01; ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Μ.
  ΠΕ03.50; ΚΟΥΜΠΟΥΛΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
Χημεία ΠΕ04.01; ΑΛΕΞΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Βιολογία ΠΕ04.01; ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Μ.
  ΠΕ03.50; ΚΟΥΜΠΟΥΛΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
Γεωλογία - Γεωγραφία ΠΕ03; ΜΑΚΡΗ ΞΑΝΘΗ
Ιστορία ΠΕ02; ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Τεχνολογία ΠΕ17.02; ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Πληροφορική ΠΕ19; ΜΠΑΡΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Μουσική ΠΕ16.01; ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Καλλιτεχνικά ΠΕ08; ΜΥΛΩΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ;
Φυσική Αγωγή ΠΕ11; ΒΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

TMHMA: B3  
Μάθημα Διδάσκων Εκπαιδευτικός
Θρησκευτικά ΠΕ01; ΚΟΥΚΟΥΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γλωσσική Διδασκαλία ΠΕ02; ΚΟΜΝΙΑΝΟΥ ΣΤΕΛΛΙΑ
Νεοελληνική Λογοτεχνία ΠΕ02; ΚΟΜΝΙΑΝΟΥ ΣΤΕΛΛΙΑ
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα ΠΕ02; ΚΑΛΥΒΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση ΠΕ02; ΚΑΛΥΒΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Μαθηματικά ΠΕ03; ΜΑΚΡΗ ΞΑΝΘΗ
Φυσική ΠΕ04.01; ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΡΟΠΗ
Χημεία ΠΕ04.04; ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΑΤΡΑ
Βιολογία ΠΕ04.01; ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΡΟΠΗ
Γεωλογία - Γεωγραφία ΠΕ03; ΜΑΚΡΗ ΞΑΝΘΗ
Ιστορία ΠΕ02; ΚΟΜΝΙΑΝΟΥ ΣΤΕΛΛΙΑ
Τεχνολογία ΠΕ17.02; ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Πληροφορική ΠΕ19; ΜΠΑΡΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Μουσική ΠΕ16.01; ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Καλλιτεχνικά ΠΕ08; ΜΥΛΩΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Φυσική Αγωγή ΠΕ11; ΒΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ;

 

ΤΜΗΜΑ: Γ1  
Μάθημα Διδάσκων Εκπαιδευτικός
Θρησκευτικά ΠΕ01; ΚΟΥΚΟΥΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γλωσσική Διδασκαλία ΠΕ02; ΚΟΜΝΙΑΝΟΥ ΣΤΕΛΛΙΑ
Νεοελληνική Λογοτεχνία ΠΕ02; ΚΟΜΝΙΑΝΟΥ ΣΤΕΛΛΙΑ
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα ΠΕ02; ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση ΠΕ02; ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Μαθηματικά ΠΕ03; ΠΙΕΡΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ;
Φυσική ΠΕ04.01; ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΡΟΠΗ
Χημεία ΠΕ04.01; ΑΛΕΞΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ;
Βιολογία ΠΕ04.04; ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΑΤΡΑ
Ιστορία ΠΕ05; ΣΚΟΥΠΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝH
Τεχνολογία ΠΕ17.02; ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Πληροφορική ΠΕ19; ΜΠΑΡΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ;
Μουσική ΠΕ16.01; ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Καλλιτεχνικά ΠΕ08; ΜΥΛΩΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Φυσική Αγωγή ΠΕ11; ΒΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Κοινωνική Πολιτική Αγωγή ΠΕ10; ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

ΤΜΗΜΑ: Γ2  
Μάθημα Διδάσκων Εκπαιδευτικός
Θρησκευτικά ΠΕ01; ΚΟΥΚΟΥΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γλωσσική Διδασκαλία ΠΕ02; ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Νεοελληνική Λογοτεχνία ΠΕ02; ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ;
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα ΠΕ02; ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση ΠΕ02; ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Μαθηματικά ΠΕ03; ΠΙΕΡΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
Φυσική ΠΕ04.01; ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΡΟΠΗ
Χημεία ΠΕ04.01; ΑΛΕΞΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Βιολογία ΠΕ04.04; ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΑΤΡΑ
Ιστορία ΠΕ02; ΚΟΜΝΙΑΝΟΥ ΣΤΕΛΛΙΑ
Τεχνολογία ΠΕ17.02; ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Πληροφορική ΠΕ19; ΜΠΑΡΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Μουσική ΠΕ16.01; ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Καλλιτεχνικά ΠΕ08; ΜΥΛΩΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Φυσική Αγωγή ΠΕ11; ΒΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Κοινωνική Πολιτική Αγωγή ΠΕ10; ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

TMHMA: Γ3  
Μάθημα Διδάσκων Εκπαιδευτικός
Θρησκευτικά ΠΕ01; ΚΟΥΚΟΥΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γλωσσική Διδασκαλία ΠΕ02; ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Νεοελληνική Λογοτεχνία ΠΕ02; ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα ΠΕ02; ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση ΠΕ02; ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Μαθηματικά ΠΕ03; ΠΙΕΡΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
Φυσική ΠΕ04.01; ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΡΟΠΗ
Χημεία ΠΕ04.01; ΑΛΕΞΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Βιολογία ΠΕ04.04; ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΑΤΡΑ
Ιστορία ΠΕ02; ΚΟΜΝΙΑΝΟΥ ΣΤΕΛΛΙΑ
Τεχνολογία ΠΕ17.02; ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Πληροφορική ΠΕ19; ΜΠΑΡΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Μουσική ΠΕ16.01; ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Καλλιτεχνικά ΠΕ08; ΜΥΛΩΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Φυσική Αγωγή ΠΕ11; ΒΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Κοινωνική Πολιτική Αγωγή ΠΕ10; ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

© 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΜΟΥ