Σίτιση αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα

www.sitisianapliroton.inedivim.gr ο Οδηγός Εφαρμογής και το λοιπό υποστηρικτικό υλικό του Προγράμματος "Σίτιση αναπληρωτών εκπαιδευτικών" (έκδοσης 2.1Δ) για το σχολικό έτος 2014-2015.

 


© 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΜΟΥ