Απόσπασμα Πρακτικού Προσφορών Εκπαιδευτικής Εκδρομής Γ’ τάξης

Απόσπασμα Πρακτικού

2ου Γυμνασίου Σάμου

6 Μαρτίου 2018

Πράξη 28η

Στη Σάμο σήμερα 06 Μαρτίου 2018 και ώρα 13:00 μ.μ., στο γραφείο της Διεύθυνσης του 2ου Γυμνασίου Σάμου, συνήλθε, η επιτροπή, σύμφωνα με την 25η Πράξη/16-02-2018 του παρόντος βιβλίου, για την επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου που θα αναλάβει την εκπαιδευτική εκδρομή των μαθητών της Γ’ τάξης στο Ναύπλιο από 19 έως 23 Απριλίου 2018.

Κατατέθηκαν τρείς (03) προσφορές:

  1. Travel and Tourism Προορισμός (Καρλόβασι, Σάμος)
  2. Rika Travel (Αθήνα)
  3. Samos Island Tours (Σάμος).

Οι προσφορές αποσφραγίστηκαν. Και οι τρείς αφορούσαν την ίδια χρονική περίοδο, τα πρακτορεία διέθεταν σήμα εν ισχύ, και κάλυπταν την ασφάλεια των μαθητών και τις μετακινήσεις τους με λεωφορείο, όπως αυτές έχουν διατυπωθεί στο πρόγραμμα.

Κατόπιν συζητήσεως επιλέχθηκε το πρακτορείο Travel & Tourism Προορισμός του Καρλοβασίου Σάμου, γιατί η προσφορά ήταν οικονομικότερη δηλ. 207 ευρώ/ανά μαθητή, έναντι των άλλων επιλογών 230 ευρώ/ ανά μαθητή του Rika Travel και 226 ευρώ /ανά μαθητή του Samos Island Tours.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η πράξη και υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής.

Έπονται υπογραφές

Η Διευθύντρια: Π. Χατζηιωαννίδου

Οι εκπαιδευτικοί: 1. Ξύδη Μαρία 2. Χασιώτη Αγγελική

Η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων: Παπαγεωργίου Ουρανία

Οι μαθητές:

1. Τζιβεριώτης Δημήτριος

2.Παπαθεοφάνους Θεμιστοκλής

3.Γεροντή Αλεξάνδρα.


© 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΜΟΥ